Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponude - rekonstrukcija stare uljare sanacija krova

Objava: 5.11.2020.

Ažurirano 10.11.2020.

- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude, KLASA: 406-01/20-01/11, Urbroj. 2105/01-01/01-20-11 od 09.11.2020.

- Zapisnik o otvaranju ponuda, KLASA: 406-01/20-01/11; Urbroj: 2105/01-04/3-20-9 od 09.11.2020.

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 406-01/20-01/11; Urbroj: 2105/01-04/3-20-10 od 09.11.2020.

==============

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (,„Službene novine Grada Buja“ broj 15/18).

Evidencijski broj bagatelne nabave: 52-JN-04-20

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava građevinskih radova za konstruktivnu i građevinsku sanaciju ravnog krova zgrade kompleksa uljare u Bujama.

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto