Natječaji - javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - sanacija potpornog zida groblja Triban

Objava: 13.6.2019.

Ažurirano 27.06.2019. - Obavijest o odabiru - sanacija zida groblja Triban

------------

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službene novine Grada Buja-Buie br 15/2018.)

Evidencijski broj bagatelne nabave: 24-JN-05-19

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava građevinskih radova za sanaciju potpornog zida groblja Triban

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Procijenjena vrijednost nabave: 189.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 236.250,00 kuna s PDV-om.

Ponude se dostavljaju do 24. lipnja, 2019. godine, do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

Documenti

Istaknuto