Natječaji - javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Objava: 10.6.2019.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službene novine Grada Buja-Buie br 15/18 od 28.08.2018.)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 29-JN-05-19

1.OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava radova izgradnje javne rasvjete na području Grada Buja-Buie kako navedeno u troškovniku iz ove dokumentacije.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Procijenjena vrijednost nabave: 296.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 370.000,00 kuna sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju do 24. lipnja, 2019. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Documenti

Istaknuto