Poziv na javnozdravstvenu konferenciju "Zajedno s Vama do zdravlja"

Objava: 1.4.2019.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, u suradnji s gradovirna: Pula, Rovinj, Labin, Poreč, Pazin, Buzet i Buje, uz potporu Istarske županije, organizirat će i ove godine tradicionalnu javnozdravstvenu i pješačku manifestaciju pod nazivorn "Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando" te konferenciju pod nazivom "Zajedno s Vama do zdravlja".

Konferencija ce se održati u četvrtak, 04. travnja 2019. g., s početkom u 09:00 sati, u Bujama, u Pučkom otvorenom učilistu Buje (Trg Josipa Broza Tita 6).

U Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije u razdoblju od 2017. do 2020. godine, javnozdravstveni prioritet je Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti. Naše dugogodišnje iskustvo u promociji zdravlja i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti te brojni primjeri dobre prakse koji su priznati i prepoznati u cijeloj zemlji, obvezuju nas da i nadalje provodimo i unapređujemo programe prevencije i promocije zdravog načina života u našoj zajednici, posebno naglašavajući pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, prevenciju debljine, smanjenje prekomjene tjelesne mase i smanjenje pobola od kronimnih nezaraznih bolesti.

Prilikom registracije sudionika, izdat će se Potvrdnice o prisustvu konferenciji za potrebe stručnih Komora.
Pozivamo Vas da nam se pridružite i u 6. pješackoj manifestaciji "Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando".

Documenti

Istaknuto