Poziv na uvodnu prezentaciju izrade Programa gospodarenja Gospodarskom jedinicom "GROŽNJANSKE ŠUME"

Objava: 3.11.2016.

Poziv na uvodnu prezentaciju izrade Programa gospodarenja Gospodarskom jedinicom "GROŽNJANSKE ŠUME"

Sukladno zakonu o šumama (NN 140/05, NN 82/06, NN 129/08, NN 80/10, NN 124/10, NN 25/12, NN 68/12, NN 148/13 i NN 94/14) Savjetodavna služba dužna je izraditi Programe gospodarenja za šume šumoposjednika. U 2016. godini se započelo sa izradom Programa gospodarenja Gospodarskom jedinicom "GROŽNJANSKE ŠUME" koji obuhvaća slijedeće katastarske općine:

 • Grožnjan
 • Završje
 • Kostanjevica
 • Kuberton
 • Šterna
 • Merišće
 • Momjan
 • Brdo
 • Kučibreg
 • Triban
 • Krasica

Detaljnije u privitku....

Documenti

Istaknuto