Le sedute

Poziv za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 21.2.2020.

Poziv za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u srijedu, 26. veljače 2020., u 19.00 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u srijedu, 26. veljače 2020., u 19.00 sati
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Buja - Buie
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Buja
4. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja-Buie
5. Pitanja, prijedlozi i informacije
6. Razno


Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

Documenti

Istaknuto