Le sedute

Poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 24.1.2018.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u utorak, 30. siječnja 2018., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

koja će se održati u utorak, 30. siječnja 2018., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

l. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buja- Buie
2. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie
3. Prijedlog Odluke o oprostu zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada BujaBuie obuhvaćenih rekonstrukcijom ulice l. svibnja za razdoblje od 01 do 28. veljače 2018.
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje-Scuola d'infanzia italiana Fregola Buie
5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2018. godinu
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa manifestacija za 2018. godinu, u sklopu Odluke o dozvoljenom prekoračenju n<~:iviše dopuštene razine buke
7. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra dijela k.č.br. 1255/9 KO Kaštel
9. Pitanja, prijedlozi i informacije
10. Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš, v.r.

Documenti

Istaknuto