Avvisi

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Objava: 4.1.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje – Buie provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga u razdoblju od 04. siječnja 2019. do 24. siječnja 2019. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu i dostave ga slanjem na mail adresu: info@buje.hr i/ili l.makovac@buje.hr, osobnom predajom u pisarnicu Grada Buja – Buie ili poštom koja mora biti zaprimljena u Gradu do zaključno do 24.01.2019.

Documenti

Istaknuto