Produljenje ograničenja do 30.04.2020.

Objava: 16.4.2020.

U cilju prevencije širenja korona virusa na području Grada Buje Buie, produžava se prekid rada i pružanja usluga Dječjeg vrtića do 30.04.2020. godine.

Produžava se i naredba o zatvaranju gradskih prostora za javnost (POU, Muzej, Knjižnica, TZ, sportski objekti i igrališta (NK Buje, NK Marušići, NK Momjan, TK Buje, BK Kaštel i BK Marušići) te se i otkazuju sve javne manifestacije na području Grada Buje - Buie.
Naredba vrijedi do 30.04.2020. godine.

Odluka i Naredba - vidi vezane dokumente (u podnožju dokumenata su tekstovi na talijanskom jeziku).

Documenti

Istaknuto