Sindaco

PRORAČUN BUJA ZA U IDUĆU GODINI PLANIRAN JE U IZNOSU OD 32,3 MILIJUNA KUNA

Objava: 18.12.2017.

Veliki projekti povećali proračun za dva milijuna kuna

U idućoj godini bujski proračun trebao bi iznositi nešto više od 32,3 milijuna kuna. U naredne dvije godine računa se da će proračun biti i znatno veći, jer se očekuju sredstva koja bi se mogla dobiti za realizaciju nekoliko važnih projekata koji će biti kandidirani na natječajima za pomoć iz europskih i drugih fondova.

Planirano povećanje proračuna temelji se i na očekivanjima od promjena u raspodjeli poreza na dohodak, odnosno novina u pogledu financiranja jedinica lokalne samouprave. U pripremi proračuna sagledane su sve potrebe, uglavnom komunalne na cijelom području, čime se dobila jasnija slika i utvrdili prioriteti.

Istaknuto