Ostali natječaji

REZULTATI NATJEČAJA ( 24.08.2018. – 03.09.2018.) – DANI GROŽĐA 2018.

Objava: 5.9.2018.

Prihvaćaju se i predlažu za sklapanje ugovora o zakupu javne površine sljedeći ponuditelji:

1. MEDIA PRODUKT j.d. o.o., Rajki 39A, Tinjan, OIB 93024065204, za poziciju Pu 1 po ponuđenoj naknadi od 15.245,00 kuna
2. Obrt za ugostiteljstvo „Buje“, Trg J.B.Tita 11, Buje, OIB 00042923032, za poziciju Pu 2 po ponuđenoj naknadi od 1.875,00 kuna
3. DEAN TRGOVINA j.d.o.o., Umag, OIB 70245957208, za poziciju Pu 3 po ponuđenoj naknadi od 10.000,00 kuna
4. TALIJANSKA UNIJA-ZAJEDNICA TALIJANA BUJE, UNIONE ITALIANA-COMUNITA DEGLI ITALIANI BUIE, Trg J.B.Tita 13, Buje, OIB 04352967489, za poziciju Pu 4 po ponuđenoj naknadi od 5.700,00 kuna
5. Zajednički obrt „ASTAREA“, vl. Anton i Ivan Kernjus, Ronko 6, Brtonigla, OIB 88881879923, za poziciju Pu 6 po ponuđenoj naknadi od 7.500,00 kuna
6. ALL EVENT j.d.o.o., Montenetska 63, Savudrija, OIB 36211860766, za poziciju Pu 7 po ponuđenoj naknadi od 11.250,00 kuna
7. KOLAR FESTIVAL j.d.o.o., Farnežine 6, Sveta Marija na Krasu, Umag, OIB 63978876855, za poziciju Pf1 po ponuđenoj naknadi od 3.110,00 kuna
8. SUXO d.o.o., Budicinova ulica 19, Pula, OIB 17403575388, za poziciju Pf3 po ponuđenoj naknadi od 960,00 kuna
9. LILI-obrt za trgovinu, vl. Ljiljana Barat, Raša, Maršala Tita 77, OIB 79754187184, za poziciju Pf4 po ponuđenoj naknadi od 1.000,00 kn
10. KOLAR FESTIVAL j.d.o.o., Farnežine 6, Sveta Marija na Krasu, Umag, OIB 63978876855, za poziciju Pf1 po ponuđenoj naknadi od 2.310,00 kuna
11. INERNACIONAL, Obrt putujući zabavni park, vl. Simo Gvero, Pulići 85E, Pazin, OIB 33192066688, za poziciju L1 po ponuđenoj naknadi od 8.000,00 kuna

Documenti

Istaknuto