Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom doprinosu

Objava: 30.1.2019.

Objava 08.02.2019. - izmjene prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije Gradskog vijeća Grada Buja-Buie, nakon razmatranja prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, predložio je određene izmjene prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu. Sukladno navedenom izrađen je prijedlog za izmjenu objavljenog nacrta Odluke koji će se unijeti u konačni prijedlog Odluke i koji će se dostaviti Gradskom vijeću na nadležno postupanje.

Prilog: Izmjena prijedloga Odluke

--------------------

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 30.01.2019. godine te završava zaključno s danom 25.02.2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt prijedloga Odluke.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: d.lakoseljac@buje.hr

Documenti

Istaknuto