Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Buje-Buie

Objava: 24.1.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Buje-Buie

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 24.01.2019. godine te završava zaključno s danom 25.02.2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt prijedloga Odluke. Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: d.lakoseljac@buje.hr

Documenti

Istaknuto