Serata letteraria con Daniel Načinović

Objava: 11.11.2014.

Autor, književnik, muzičar Daniel Načinovič će uz glazbu i druženje predstaviti svoje najnovije uratke, čakavsku poeziju kao i drame pod naslovom  „Zastor i zvijezde”. 

Moderator te književne večeri biti će Matan Varelija.

Mercoledi` 12 novembre 2014 alle ore 18,00 all’UPA di Buie

Istaknuto