Bilancio

Treće izmjene i dopune proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu

Objava: 9.9.2019.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 50. i 90. Statuta Grada Buja („Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 5/11, 11/11, 3/13 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Buja – Buie na sjednici održanoj 03.09.2019. godine, donosi

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2019. GODINU

U proračunu Grada Buja – Buie za 2019. godinu („Službene novine Grada Buja“ broj 24/18, 02/19 i 09/19) članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Buja – Buie za 2019. godinu sastoji se od:“

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto