Visoka škola za poduzetništvo, inovativnost i menadžment u Bujama

Objava: 15.5.2013.

VISOKA ŠKOLA ZA PODUZETNIŠTVO, INOVATIVNOST I MENADŽMENT U BUJAMA

Program VŠPIM  je u procesu dobivanja državne dozvole za rad.  

Prof.dr. Andrej Kumar na prezentaciji ovog projekta maturantima srednjih škola dao je informacije o tom studiju koji bi u Bujama mogao krenuti već ove godine ovisno o upisu studenata.

Detaljne informacije o tom studiju mogu se dobiti na  e-mail: centar1mip@gmail.com ili u pučkom otvorenom učilištu u Bujama kod gđe. Milanke Marić na br. tel. 773-075.

Istaknuto