Započeti radovi na izgradnji Kanalizacijskog sustava naselje Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

Objava: 15.5.2014.

Započeti radovi na izgradnji Kanalizacijskog sustava naselje Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda financiranih iz sredstava IPARD programa Mjera 301

Nakon provedenog postupka javne nabave za dodjelu Ugovora za izgradnju Kanalizacijskog sustava naselje Kršete, te sklopljenog Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301, s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (od 02.01.2014. godine) nakon gotovo dvogodišnje pripreme projekta  započeli su radovi na izgradnji ovog infrastrukturnog objekta.
Izvođenje radova povjereno je tvrtkama VODOPRIVREDA d.o.o. Buzet i ALMES-EKO d.o.o. Rijeka,  a stručni nadzor radova provodi tvrtka FLUM-ING d.o.o.  Rijeka, koja je odgovorna za provjeru cjelovitosti i kvalitete izvršenih radova.
Završetak radova planiran je za travanj 2015. godine.
Kanalizacijski sustav naselja Kršete se sastoji od kanalizacijske mreže (gravitacijski kolektori – FAZA I) ukupne duljine 1.223,39 m  i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  (FAZA II) s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem otpadnih voda.
Izgradnjom kanalizacijskog sustava naselje Kršete zamijeniti će se postojeće septičke jame u naselju, a predviđeno je priključenje četrdesetak objekata. Izgradnja sustava  stvoriti će bitne preduvjete za daljnji razvoj naselja te osigurati učinkovitu zaštitu izvorišta pitke vode, podzemnih voda i okoliša na širem području naselja Kršete.
Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 4,4 mil. kuna (bez PDV-a), a iznos potpore iz IPARD programa iznosi oko 3,86 mil. kuna.
Vrijednost građevinskih radova prema potpisanom ugovoru s odabranim izvođačima iznosi oko 3,9 mil. kuna, dok se ostali troškovi odnose na usluge (projektiranje, konzalting, nadzor, zaštita na radu, geodetski radovi i dr.).

Fotogalleria

Istaknuto