• Objave

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja

Objava: 11.12.2018.
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i članka 50. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada Buja", broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja.

Savjetovanje - komunalna naknada

Objava: 14.11.2018.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade. U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - JAVNA PARKIRALIŠTA

Objava: 26.9.2018.
AŽURIRANO 08.11.2018. - Izvješće o provedenom savjetovanju
Savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja. Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja

Istaknuto