• Objave

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca

Objava: 19.2.2018.
Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buje-Buie uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Financijski izvještaji proračunskih korisnika Grada Buja – Buie za 2017. godinu

Objava: 5.2.2018.
Talijanski dječji vrtić Mrvica - financijski izvještaj za 2017. godinu Talijanski dječji vrtić Mrvica - bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu Dječji vrtić Buje - financijski izvještaj za 2017. godinu Dječji vrtić Buje - bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu Pučko otvoreno učilište Buje - financijski izvještaj za 2017. godinu Pučko otvoreno učilište Buje - bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Istaknuto