POZIV za financiranje programa, projekata i aktivnosti na podrucju Grada Buja u 2019. godini

Objava: 16.1.2019.
Grad Buje-Buie poziva udruge i potencijalne korisnike koji su programski usmjereni na rad u podrucjima naznacenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podrsku programima, projektima i aktivnostima udruga/potencijalnih korisnika koji djeluju na podrucju Grada i /ili okupljaju clanove sa podrucja Grada te doprinose razvoju prioritetnih podrucja iz ovog Poziva.

Istaknuto