INVESTIMENTI

Objava: 20.12.2017.

PROGETTI COFINANZIATI IN FASE DI ATTUAZIONE:

1. Risanamento del Castello Rota a Momiano – Seconda fase
Il risanamento del Castello Rota corrisponde a un investimento di circa 2.600.000,00 kune che ha avuto inizio nel 2016, anno in cui abbiamo terminato la Prima fase di risanamento in collaborazione con l'Ufficio della Sopraintendenza ai benu culturali di Pola. I lavori eseguiti nel 2016 sono stati i seguenti: l'apertura di una strada d'accesso al castello di 5 m di larghezza, il risanamento geomeccanico del pendio roccioso sottostante il castello, iniettando ingenti quantita' di calcestruzzo nelle crepe della roccia, ed il consolidamento delle rovine.

PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI GIÀ TERMINATI

Objava: 20.12.2017.
- Otvoren Centar za inkluziju i podršku zajednici u Bujama
- Popločen Trg Sv. Servula
- Izgrađeno raskrižje Valanari
- Otvorena Galerija Orsola i Etnografski muzej
- Parenzana: Parenzana I, Parenzana II i Parenzana Magic-Friendly Bike Centar
- Rekonstrukcija kule i objekta do Kule Sv. Martina u Bujama
- Izgrađen kanalizacijski sustav za naselja Monte Baster i Kruj
- Izgrađen kanalizacijski sustav naselja Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – IPARD (MJERA 301)
- Sufinancirano korištenje OiE i povećanje EnU u obiteljskim kućama
- Izvršena Prva faza obnove Kaštela Rota u Momjanu
- EU PROJEKTI ZA CIVILNO DRUŠTVO, ZA MLADE I STARIJE GRAĐANE OD 2010. NADALJE

PROGETTI 2017

Objava: 31.5.2017.
- rekonstrukcija ulice 1. svibnja,
- rekonstrukcija Doma DVD-a,
- izgradnja spremišta-servisa za bicikle u Tribanu,
- izgradnja Poduzetničke zone u Mazuriji,
- rekonstrukcija dječjeg vrtića,
- izgradnja kanalizacijskih sustava naselja Kaštel, Plovanija i Kaldanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban putem IVS-a, a također i naselja Krasica putem poduzeća 6. maj. (...)

Istaknuto