• Gradonačelnik

RISULTATI DEFFINITIVI DELLE ELEZIONI DEL SINDACO DELLA CITTÀ DI BUJE – BUIE

Objava: 8.6.2017.
I. Od ukupno 4.752 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.976 birača, odnosno 41,58%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.976 birača, odnosno 41,58%. Važećih listića bilo je 1.951, odnosno 98,73%. Nevažećih je bilo 25 listića, odnosno 1,27%.
II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. Kandidat: FABRIZIO VIŽINTIN 979 glasova/voti 49,54%; Zamjenica kandidatadel candidato: ARIJANA BRAJKO
2. Kandidatkinja: BOJANA PUZIGAĆA 972 glasova/voti 49,19%
III. Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona, za gradonačelnika Grada Buja - Buie izabran je FABRIZIO VIŽINTIN a za zamjenicu gradonačelnika izabrana je ARIJANA BRAJKO

Dragi sugrađani,

Objava: 2.10.2015.
Na području Grada Buja su u tijeku radovi na asfaltiranju nerazvrstane ceste Rožmanija-Veli Vrh i u mjestu Stanzia Rossa te pristupni put u naselju Kaldanija. Istovremeno se izvode radovi na sanaciji (...)

Gentili concittadini,

Objava: 7.9.2015.
In occasione della Giornata della Città Vi invitiamo, martedì 8 settembre, a partecipare alla Seduta solenne durante la quale verranno consegnati i premi e i riconoscimenti ai meritevoli. Siete invitati anche a partecipare a Tribano, alle 17.30, alll'inaugurazione dell'edificio „ Parenzana magic – friendly centre „. Seguirà alle 18.00 la messa concelebrata nella Chiesa della Madonna della Misericordia e subito dopo alle 18 la Seduta solenne del Consiglio Cittadino presso l'Università popolare aperta alle ore 19.00. Vi auguriamo di cuore una buona Giornata della Città e festività della Madonna della Misericordia! Il Vostro Sindaco

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

Objava: 20.7.2015.
Iz djelokruga proračuna i financija izrađeni su godišnji izvještaji i konsolidirani godišnji izvještaji za prethodnu kalendarsku godinu, financijsko izvješće za prvo tromjesečje, izrađen je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014., izrađena su izvješća o stanju zaduženja/ jamstva i izdanih suglasnosti, izrađen je godišnji izvještaj o investicijama, pripremljen je upitnik o davanju izjave o fiskalnoj odgovornosti, izvršena je inventura, izvršeni svi tekući poslovi, likvidature, knjiženja, obračuna, zaključivanje, ispis i uvezivanje poslovnih knjiga, suradnja i praćenje proračunksih korisnika, izrađena su JOPPD i PDV izvješća, praćena je likvidnost proračuna, ishođena je suglasnost Ministarstva financija za zaduženje te je prikupljena dokumentacija za Ugovor o kreditu (kanalizacija Kršete). ...

Istaknuto