Obiettivi strategici

Objava: 24.12.2012.
STRATEŠKI CILJEVI GRADA BUJA
1. Funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
2. Informatizacija - razvoj informacijskog sustava
3. Upravljanje imovinom - nekretninama
4. Gospodarsko - ekonomski razvoj
5. Programi održavanja i izgradnje te zaštite i spasavanja
6. Društveni razvoj (predškolski odgoj, kultura, skolstvo, sport, socijalna skrb i zdravstvo)
7. Prostomo planski razvoj, zaštita prostora i kultumih dobara

Istaknuto