Ufficio Anagrafe Buie

Objava: 7.3.2013.
U Matičnom uredu Buje obavljaju se poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje gradova Buje, Novigrad i Umag, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

Istaknuto