Akti gradonačelnika

Objava: 8.3.2013.

Odluke i naredbe Gradonačelnika u cilju spriječavanja epidemije bolesti uzrokovane koranavirusom covid-19

Naredba o zatvaranju gradskih prostora za javnost
Ordine
NAREDBA Gradonačelnika Buje Covid19 UGOSTITELJSKI OBJEKTI
NAREDBA UGOSTITELJSKI OBJEKTI 12.03.2020.
ODLUKA PRIVREMENO ZATVARANJE DJEČJI VRTIĆ BUJE
ODLUKA PRIVREMENO ZATVARANJE TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA BUJE
L ORDINE DELL ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI DI RISTORAZIONE
AVVISO AGLI ESERCENTI ATTIVITA
L ORDINE DELL ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI DI RISTORAZIONE
DECISIONE CHIUSURA TEMPORANEA ASILO
DECISIONE CHIUSURA TEMPORANEA ASIOLO ITALIANO FREGOLA
Odluka - Decisione - Ukopi - ažurirano 12.03.2020. 

Ostali akti Gradonačelnika

Istaknuto