PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI U PROTEKLIH OSAM GODINA
Gradonačelnik Edi Andreašić predstavio realizirano Gradskom vijeću 2.3.2017.

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2009. GODINA

 • Buje projektiUređen prostor u Rudinama za potrebe talijanskog dječjeg vrtića
 • Buje projektiUređena i opremljena dječja igrališta na 4 lokacije u Gradu
 • Buje projektiZapočeo radom Vlastiti pogon za poslove u komunalnoj djelatnosti
 • Buje projektiIzvedeno je proširenje javne rasvjete u Bibalima, Momjanu, Marušićima i Bujama
 • Buje projektiIzvršena je rekonstrukcija ulice Dolinja Vas u Momjanu
 • Buje projektiUređene su staze mjesnog groblja u Momjanu
 • Buje projektiSanirano stepenište zvonika u Kršetama i zvonika na trgu Sv. Servula u Bujama
 • Buje projektiDonirana oprema za reanimaciju bujskoj ambulanti u vrijednosti 19.030 kn.
 • Buje projektiDovršeno i pušteno u promet Autobusno stajalište u Istarskoj ulici, ispred ljekarne

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2010. GODINA

 • Buje projekti Izvršen preustroj gradske uprave reorganizacijom sa 4 na 2 upravna odjela
 • Buje projektiRaspisan javni natječaj za prodaju i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (riješeno 120 ugovora)
 • Buje projektiOdržan prvi sajam robe široke potrošnje u Bujama ( kod „Lovačkog doma”)
 • Buje projektiStavljeno u funkciju parkiralište ispod stare uljare u ulici Garibaldi
 • Buje projektiUređeno raskrižje sa državne ceste D 300 na cestu prema S. Sebastijanu.
 • Buje projektiSanirana piramida zvonikana Trgu Sv. Servula zbog oštećenja još iz II svj. rata
 • Buje projektiUređen je plato sa tribinama te ogradnim zidovima kod Doma u Marušićima
 • Buje projektiUređene su prostorije za aktivnosti MO Momjan i javna rasvjeta prema Kaštelu
 • Buje projektiU Tribanu je dovršeno uređenje javne šterne
 • Buje projektiU Burolima je uređeno malonogometno igralište
 • Buje projektiOtvorena gradska galerija „Orsola“ i nakon dugo vremena i Etnografski muzej
 • Buje projektiZbog sigurnosti u prometu postavljeni su stupići u centru Buja
 • Buje projektiDonijeta Odluka o osnivanju poduzetničke zone u Mazuriji
 • Buje projektiOsnovano i registrirano gradsko komunalno poduzeće „Civitas Bullearum“
 • Buje projektiProširena je javna rasvjeta u Bujama, Kaldaniji, Kršetama, Kučibregu i Krasici

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2011. GODINA

 • Buje projektiOsnovana Sportska zajednica Grada Buja
 • Buje projektiRaspisan javni natječaj za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta
 • Buje projekti Sanirani odroni od poplave na drž. cesti D300 teu Krasici, Momjanu i Oskurušu
 • Buje projektiZapočeo radom Centar za inkluziju za korisnike sa čitave Bujštine
 • Buje projektiU Bujama održan 1. Međunarodni konjički turnir u preskakanju prepona
 • Buje projektiObnovljena i uređena zgrada za potrebe Centra za inkluziju i posebnog Odjela OŠ
 • Buje projektiSvečano otvoren rekonstruirani Trg Sv. Servula
 • Buje projektiIzvršena rekonstrukcija spojnog djela ulice M. Laginje sa ulicom Garibaldi
 • Buje projektiOtvoreni novi prostori Crvenog križa i Turističke zajednice u ulici 1. svibnja
 • Buje projektiSporazumom sa IŽ vraćena nam je u vlasništvo stara škola na Trgu Sv. Servula
 • Buje projektiDovršena izgradnja Kanalizacijskog sustava u naseljima Monte Baster i Kruj
 • Buje projektiPrihvaćena Studija mapiranja i programiranja starogradske jezgre Buja te gospodarskih i turističkih sadržaja na području Grada Buja

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2012. GODINA

 • Buje projektiPotpisani Ugovori o prodaji državnog zemljišta za 49 naših poljoprivrednika
 • Buje projekti Uređeno parkiralište u blizini Srednje škole Vladimir Gortan
 • Buje projektiIzrađeno riješenje regulacije prometa u Starogradskoj jezgri u Bujama
 • Buje projektiZapočeli sa naplatom parkiranja na 4 lokacije u centru Buja
 • Buje projektiOdržan 1. festival istrovenetskog narječja „Istroveneto“
 • Buje projektiNa tri lokacije u gradu postavljene antene za besplatni internet „Wireless“
 • Buje projekti Izrađen i usvojen Urbanistički plan uređenja područja Mazurija
 • Buje projektiIzvedeni radovi na rekonstrukciji krovišta bivše škole u Kršetama
 • Buje projekti Izvedeni radovi I faze rekonstrukcije kule Sv. Martina u Bujama
 • Buje projektiUređena su dječja igrališta i postavljena igrala u Krasici i Kremenju
 • Buje projektiSaniran zid dvorišta osnovne škole u Momjanu - radi sigurnosti učenika uređen prolaz uz Ambulantu (Dom zdravlja)
 • Buje projektiImplementiran novi informatički sustav digitalnog uredskog poslovanja u Gr. Upravi

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2013. GODINA

 • Buje projektiNa graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija obilježen ulazak RH u Europsku uniju
 • Buje projekti Izvedeni radovi na obnovi fasada škole te uređena javna špina u Kršetama
 • Buje projektiUređeno dječje igralište i postavljena igrala u Tribanu
 • Buje projektiUređeno je autobusno stajalište sa čekaonicom u Marušićima
 • Buje projektiAsfaltiran je pristup do obiteljskih kuća i vila u Momjanu
 • Buje projektiUređen park San Rocco u Momjanu
 • Buje projekti Izvršena II faza sanacije Kule Sv. Martina i kuće uz Kulu
 • Buje projektiUređen park Sv. Martina te izgrađeno parkiralište podno saniranog zida
 • Buje projektiProširana je javna rasvjeta u bujskoj starogradskoj jezgri, Sunčanaoj ulici, Sv. Sebastijanu,Brolu, Kaštelu i Plovaniji

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2014. GODINA

 • Buje projektiIzvršena rekonstrukcija kružnog raskrižja Valanari na Stanici
 • Buje projekti Započeli su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete
 • Buje projektiUređen prostor za sportske udruge u Rudinama
 • Buje projekti Uređen okoliš i prilaz Kaštelu Rota u Momjanu
 • Buje projektiOkončani radovi treće faze sanacije i obnove peterokutne kule Sv. Martina
 • Buje projektiSanirana podna konstrukcija i odvodnja u galeriji Orsola
 • Buje projektiSanirano je nekoliko zgrada-ruševina u starogradskoj jezgri
 • Buje projektiHumanitarnom akcijom obnovljena kuća obitelji Hamzić
 • Buje projektiIzvršena je sanacija kapelica na grobljima u Kaštelu Momjanu i Bujama
 • Buje projektiUstrojeno je prometno redarstvo pri Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost
 • Buje projektiGrad Buje je uplatom naknade H.Šumama postao vlasnikom 7,29 ha državnog zemljišta u Mazuriji

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2015. GODINA

 • Buje projektiUsvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada
 • Buje projektiIzgrađen Kanalizacijski sustav sa pročistačem otpadnih voda u naselju Kršete.
 • Buje projektiOtvoren je Parenzana FriendlyBike Centar u Tribanu
 • Buje projektiIzgrađena kanalizacijska kolektorska mreža za naselje Stanzia Rossa i Kruj
 • Buje projekti Izvršena sanacija potpornih zidova na mjesnom groblju u Bujama.
 • Buje projekti Na mjesnom groblju u Merišću uređeno je parkiralište.
 • Buje projekti Zamjenjena je dotrajala stolarija na bivšoj školi u Kršetama
 • Buje projekti Uređeno parkiralište u jugoistočnom dijelu naselja Kršete
 • Buje projektiIzvršena rekonstrukcija lokalnih cesta u Kaldaniji, Dramcu, Rožmaniji-Veli Vrh
 • Buje projektiSanirano i asfaltirano raskrižje u Bujama te cesta uz Talijansku osnovnu školu
 • Buje projektiSvečano otvorena sportska dvorana u TOŠ Edmondo de Amicis
 • Buje projektiU potpunosti je uređena zgrada odnosno stan u ulici Maksim Gorki u Bujama
 • Buje projektiSaniran je dio krovišta na zgradi bivše škole u Marušićima
 • Buje projektiStanovnici Stanzie Rosse i Lozara dobili su i javnu rasvjetu.
 • Buje projekti Potpisano 15 ugovora o energetskoj učinkovitosti sa vlasnicima obiteljskih kuća
 • Buje projektiRješenjem Ministarstva poljoprivrede Momjanski muškat dobio oznaku izvornosti

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI - 2016. GODINA

1. Prometna infrastruktura

U skladu sa programom gradnje proveden je postupak javne nabave te su izvedeni radovi na izgradnji nerazvrstanih cesta u ukupnoj vrijednosti od 2.007.733,14 kune i to na slijedećim lokacijama:

 • Nerazvrstana cesta N107 Bibali-Krog, dužine 1320 m, širine 4,3 m sa bankinama i odvodnjom u vrijednosti od 552.197,50 kuna.
 • Pristupna cesta prema novosagrađenim objektima u Kaldaniji, dužine 480 m i širine 4,30 m sa bankinama u vrijednosti od 179.374,29 kuna.
 • Nerazvrstana cesta N151 od Državne ceste D200 do mjesta Fratrija, dužine 560 m, širine 3,50 m sa bankinama u vrijednosti od 332.105,44 kuna.
 • Nerazvrstana cesta N124 od Županijske ceste Ž5007 do mjesta Brešani, dužine 615 m, širine 2,50 m sa bankinama u vrijednosti od 300.250,76 kuna.
 • Nerazvrstana cesta N123, Momjan – Sv. Mavar, dužine 890,00 m, prosječne širine 4,00 m, sa bankinama u vrijednosti od 613.750,00 kuna.

Na poboljšanju uvjeta cestovne infrastrukture izvedeni su i drugi radovi čime su postignuti bolji uvjeti u prometu motornih vozila kao i sigurnosti pješaka pa izdvajamo: Asfaltiranje okretišta za autobuse u Bibalima i proširenje spoja na Županijskoj cesti, asfaltiranje javne površine u samom centru mjesta Krog i pristupne cesta kapelici u Krogu te pristupa Parenzani sa Županijske ceste Ž 5008. Ukupna vrijednost radova iznosi 84.000,00 kune.

U Tribanu je uz Županijsku cestu Ž 5008 do mjesnog groblja uređena pješačka staza u ukupnoj duljini od 105,00 m. Vrijednost radova iznosi 38.000,00 kuna.

U starogradskoj jezgri sanirano je kameno popločenje na spoju ulice Strada Longa i Belvedere a vrijednost radova je 78.000,00 kuna.

2. Javna rasvjeta

Programom gradnje za izgradnju javne rasvjete raspisan je Natječaj te je sklopljen ugovor za proširenjem javne rasvjete kao i zamjenom dijela rasvjete u ukupnom iznosu od 573.000,00 kune i to na lokacijama u Bujama: starogradska jezgra, Vladimira Nazora i Školskom Brdu te na Kukovom Vrhu, Malotiji i Kaldaniji.

3. Groblja

Na mjesnom groblju u Kaštelu prenamjenom dječjeg dijela groblja uređeno je 26 novih grobnih mjesta.

4. Zgrada gradske uprave Grada Buja

Početkom prosinca su nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti i sklapanja ugovora započeli radovi na uređenju sjeveroistočnog i sjeverozapadnog pročelja zgrade gradske uprave Grada Buja, kao i rekonstrukcije balkona i terase. Ugovor je sklopljen na iznos od 425.960,63 kune. Poduzeće Brolex d.o.o. iz Buja donira dio građevinskog materijala potrebno za uređenje a ujedno obavlja i uslugu nadzora.

5. Gospodarenje nekretninama

 • Provedena su četiri natječaja za prodaju nekretnina vrijednosti cca 2.000.000,00 kuna, natječaj za zakup neuređenog građevinskog zemljišta te natječaj za zakup poslovnog prostora u Bujama na adresi G. Mazzini 1.
 • Sukladno Zakonu o cestama provedeni su postupci, evidencije i uknjižbe dijela nerazvrstanih cesta, te izrađene snimke izvedenih stanja za dio neevidentiranih i neupisanih nerazvrstanih cesta na području Grada Buja i to: ul. 1. svibnja, Trg J. B. Tita, Trg Slobode

6. Energetska učinkovitost

Provedena je edukacija upravitelja i građana glede energetske obnove stambenih zgrada i prijava na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH. Šest stambenih zgrada izradilo je projekte energetske obnove i ishodovalo uvjerenje FZOEUa da se na temelju kvalitetno izrađenih projekata i energetske uštede mogu prijaviti na poziv za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja do kraja siječnja 2017.g.

Izrađen je i glavni projekt povećanja energetske učinkovitosti zgrade Gradske uprave Grada Buja.

7. Prostorno uređenje

U izradi su:

 • 1. Izmjene i dopune PPUG Buja
 • 2. UPU Mužolini Gornji
 • 3. UPU Kaštel – Dorina
 • 4. UPU Reciklažnog dvorišta Buje

8. Ostalo

 • Potpisano 59 ugovora o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta
 • Usvojen Strateški Plan Razvoja Grada Buja od 2016. Do 2020. Godine
 • Održana radna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada „Zelena čistka“
 • Kandidiran projekt spremišta-servisa za bicikle u Tribanu na Ministarstvo turizma
 • Uređena pješačka staza do Fontane Carara i pročistača otpadnih voda
2017. Planira se realizacija slijedećih projekata:
 • Završetak radova uređenja pročelja Upravne zgrade
 • Uređenje pješačko-turističke staze do vodopada Zingarela
 • Prometno rješenje na Trgu slobode i Starogradskoj jezgri u Bujama
 • Proširenje javne rasvjete u Kaldaniji (Gornja), Kršetama, Jukima i Bujama (Azur, Monte Baster i San Sebastijan)
 • Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta u Malotiji, Kaldaniji (Gornja i Kažete)i Lozarima
 • Rekonstrukcija Ulice 1. Svibnja i izgradnja kolektora otpadnih voda uz ul. Flavia
 • II faza sanacije Kaštela Rota u Momjanu
 • Izgradnja spremišta-servisa za bicikle u Tribanu
 • Izmjene i dopune PPUG Buja
 • Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vrtića u Bujama
 • Izrada Glavnog projekta izgradnje infrastrukture poslovne zone u Mazuriji
 • Izrada Glavnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava sa pročistačem otpadnih voda naselja Kaštel, Kaldanija i Plovanija
Gradonačelnik / Il sindaco: Edi Andreašić:

Ovim pregledom projekata za vrijeme mojih dvaju mandata htio sam podsjetiti na sve što je realizirano u ovih osam godina usprkos teškoj društvenoj, financijskoj i ekonomskoj situaciji. Već sam izrazio svoje nezadovoljstvo učinjenim, u govoru za Dan Grada, jer sam vjerovao da se moglo i više i bolje no za to je trebalo biti više suradnje i zajedništva svih subjekata u Gradu, a vjerojatno i više kompetencije i stručnosti s moje strane. Trudio sam se maksimalno ne štedeći sebe ni svoju obitelj, a ni mnoge najbliže suradnike, kako bismo zaustavili dugogodišnju stagnaciju i krenuli putem oporavka i razvoja. Ocjenite vi dali smo u tome uspjeli!

Za razliku od nesređenog stanja koje sam ja nasljedio, novoizabrani gradonačelnik i Gradsko vijeće naći će kadrovski ojačanu i mnogo učinkovitiju Gradsku upravu sa vrlo funkcionalnim Gradskim komunalnim poduzećem. Riješeno je više stotina predmeta koji su godinama bili zanemarivani. Intenzivirao se postupak naplate potraživanja po svim osnovama.Rješavana je prostorno-planska dokumentacija, donesene su Izmjene i dopune PPUG Buja te Strateški plan razvoja. Naši poljoprivrednici su kroz četiri natječaja za prodaju ili zakup, i privremeno korištenje dobili 482 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta.

Da opet ne ponavljam, realiziran je čitav niz malih i velikih projekata, a spremna je ili u pripremi projektna dokumentacija za:

 • rekonstrukciju ulice 1. svibnja,
 • rekonstrukciju Doma DVD-a,
 • izgradnju spremišta-servisa za bicikle u Tribanu,
 • izgradnju Poduzetničke zone u Mazuriji,
 • rekonstrukciju dječjeg vrtića,
 • izgradnju kanalizacijskih sustava naselja Kaštel, Plovanija i Kaldanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban putem IVS-a, a također i naselja Krasica putem poduzeća 6. maj.
 • U tijeku su radovi obnove pročelja Upravne zgrade, sanacije kaštela Rota, uređenja pješačke staze od Kaštela do vodopada Zingarela, javni pozivi za izvođače radova za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te javne rasvjete.

Želim se, na kraju, zahvaliti djelatnicima Gradske uprave i Gradskog poduzeća, djelatnicima obaju vrtića i POU-a na vrlo dobroj suradnji te svim građanima, posebno volonterima koji su svojim radom i aktivnošću, putem udruga, poduzeća i institucija, doprinijeli bogatstvu društveno-ekonomskih sadržaja u Gradu.
Zahvaljujem i vama dragi vijećnici koji ste odgovorno i savjesno donosili Odluke u interesu Grada. Hvala i vama koji ste se postavili kao oporba glasajući dosta puta protiv, a još češće suzdržano, predloženih odluka, akata ili projekata. Ne zamjeram nikome jer i to je demokracija. Nadam se da će donesene Odluke donijeti željene rezultate i da će buduća predstavnička i izvršna vlast nastaviti putem koji smo zacrtali, prema viziji Grada Buja kakvog svi želimo!

Hvala/Grazie!

Gradonačelnik/ Il sindaco,
Edi Andreašić